Kjøring

Pålagt registrering av resultater for kjørestevner i NRYFstevne

Påminnelse om registrering av resultater!

av
Martine Bukier Thorsen

Tidsfrist: Ihht. til KR1 48 timer etter gjennomført stevne.

  • Arrangør er ihht KR1 pålagt å registrere resultater også for kjørestevner, dette kan enkelt gjennomføres i NRYFstevne.
  • Betalingsløsningen må "gjøres opp" med utbetalinger til arrangør og NRYF, samt eventuelle tilbakebetalinger til utøver eller innkreving av flere avgifter.

Tips: Alle endringer av ekvipasjer og klasser må gjøres i "masterlist" i NRYFstevne, slik at resultatene så igjen stemmer med det som faktisk er gjennomført.

Relaterte artikler