Oppfordring om å svare på undersøkelse om hestevelferd

Alle som på en eller annen måte er engasjert innen hestesporten oppfordres nå av FEI til å besvare en online-undersøkelse om hestevelferd, en undersøkelse som gjøres i regi av den uavhengige gruppen Equine Ethics and Wellbeing Commission. Svarfrist er fredag 19. august.

av
Rebecca Ballestad-Mender
(Foto: NRYF)

I juni i år lanserte FEI en kommisjon hvis arbeidsområde er allmenhetens aksept av hestesporten. Gruppen heter nå Equine Ethics and Wellbeing Commission (tidligere Social License to Operate Commission).

Gruppen har nå innledet sitt arbeid med å utarbeidelsen av en spørreundersøkelse. Den er sendt ut på tvers av alle landegrenser og rettes mot ulike aktører innen sporten, alt fra profesjonelle utøvere, trenere, teknisk personell til fritidsryttere og andre innen hestenæringen, med ønske om å nå så mange som mulig.

Denne undersøkelsen vil følges opp med en undersøkelse som retter seg mot allmenheten utenfor hestesporten.

Resultatene fra disse undersøkelsene vil være viktig informasjonsgrunnlag for Equine Ethics and Wellbeing Commission, som er en uavhengig gruppe.

Undersøkelsen som er ute nå består av 11 spørsmål relatert til hestevelferd og eventuelle spesifikke bekymringer man måtte ha relatert til bruk av hest i sport. Undersøkelsen tar rundt 10 minutter å gjennomføre.

Resultatene av undersøkelsen vil også gi viktig informasjon til grunnlag for mer detaljerte diskusjoner innen hestesporten slik at man kan få bedre innsikt i ulike problemstillinger som forskjellige aktører og interessenter viser til.

Resultatene av undersøkelsen er konfidensielle og vil kun bli brukt av Equine Ethics and Wellbeing Commission.

Alle innen hestesporten oppfordres til å svare på undersøkelsen. Svarfrist er fredag 19. august.

Link til undersøkelsen her

Undersøkelsen det linkes til her er på engelsk. Den finnes også på spansk og fransk.

Les mer om Equine Ethics and Wellbeing Commission her

Relaterte artikler