Oppdaterte kriterier for 2023

Kriteriene for landslag og satsninsgrupper senior, samt ungkusk bruttolag vil oppdateres for sesongen 2023.

av
Rebekka Kaagaard

Du kan vise interesse ved å henvende deg til landslagsleder:

Linn Støkken Nielsen

0045 60 21 35 44lsn@rsn-advo.dk

Landslag Senior H1:

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap i 2023.
Aktuelle for landslag er ekvipasjer som har kjørt godkjent resultat i minimum CAI2* i 2022 eller 2023.

Landslag Senior P1:

For landslag stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å representere Norge på internasjonale stevner og i mesterskap i 2023.
Aktuelle for landslag er ekvipasjer med godkjent resultat i minimum VB i 2022 og som er kvalifisert til å kjøre CAI2* i 2023.

Satsningsgruppe Senior:

For satsningsgrupper stilles det krav om at kuskene har kapasitet, plan og ønske om å starte internasjonale stevner og mesterskap innenfor 1-2 år.

De grunnleggende kriteriene er:

  • Ekvipasjen sammen eller kusk og hest hver for seg har stabilisert seg gjennom konkurranser
  • Ekvipasjen sammen eller kusk og hest hver for seg er kvalifisert til VB eller tilsvarende
  • Landslagsleder/SU-K anser som aktuelle til en landslagsplass innenfor 1-2 år.

Ekvipasjer med kort konkurransetid sammen kan også tas opp i satsningsgruppa, dersom landslagsleder vurderer at den har et godt potensiale.


Ungkusk – Bruttolag:

For ungkuskene blir det ikke lenger skilt mellom landslag og satsningsgruppe. Dette skyldes at ungdommene er i utvikling hele tiden, har relativt kort tid i hver kategori og at vi ønsker (og har) et godt samhold i hele gruppa.

Derfor oppretter vi bruttolag for ungkuskene. Dette vil si at alle ungkusker som satser mot internasjonale stevner og mesterskap samles i en gruppe. Uttak til mesterskap og til lag på de enkelte mesterskapene skjer som utgangspunkt fra denne gruppen.

De grunnleggende kriteriene er:

  • Ekvipasjen sammen eller kusk og hest hver for seg har debutert i minimum Lett DMP og stabilisert seg gjennom konkurranser
  • Landslagsleder og landslagstrener anser ekvipasjen som aktuell til landslagsplass kommende 1-2 år.

Ekvipasjer med kort konkurransetid sammen kan også tas opp i bruttolaget, dersom landslagsleder og landslagstrener vurderer at den har et godt potensiale.


Sidene for landslag og satsningsgrupper vil oppdateres fortløpende.

Relaterte artikler