Oppdaterte konkurransereglement for 2023

Du finner nå oppdaterte konkurransereglement på reglementssiden vår. Noen av de viktigste endringene i KR I finner du også kortfattet under.

av
Åse-Berit Jamne

Det er viktig at alle utøvere, arrangører, teknisk personell og andre som deltar i sporten kjenner reglementene og følger med på endringene.

Nytt i KR I

KR I gjelder for alle grener. Her kommer en oppsummering av de viktigste endringene.

Det gjøres oppmerksom på at det her gis kun en kort oppsummering fra paragrafer med enkelte eksempler på endringer. For å få full oversikt og forståelse, må reglementet leses i sin helhet.

 • § 123 c) Konkurransemessig stand: Hesten må være i konkurransemessig stand når den fremstilles for veterinærbesiktigelse, forberedes til konkurranse og starter i konkurranse. Hesten må kunne oppholde seg på stevneplassen og delta i konkurransen med alt påbudt og bare tillatt utstyr for å kunne regnes å være i konkurransemessig stand.
 • § 126.7 a) Dokumentasjon av kvalifiserende stevneresultater Hele kjeden av kvalifiserende resultater må kunne dokumenteres for at et resultat skal gjelde som kvalifiserende.
 • § 140.5 b) Terminlister og frister
  Fristen for innmelding til NRYF sentralt av ønsker om å arrangere D-stevner (unntatt sprang og dressur), L-stevner og E-stevner for kommende år er 15. september. For feltritt og kjøring er fristen 15. oktober.
 • § 144.3 c) Avgifter
  Dersom rytteren/laget ikke har gjort opp sine forpliktelser innen den frist arrangøren har satt i innkrevingen, skal arrangøren purre på betalingen så snart som mulig med tillegg av et gebyr på 2 B (definisjon av B – se KR I Tillegg 7). Kopi av saken med dokumentasjon sendes til NRYFs administrasjon som skal legge startsperre på vedkommende hest(er) og rytter(e) til hele beløpet med avgifter og gebyr er betalt. Kravet kan sendes til inkasso av arrangørklubben eller av NRYFs administrasjon.
 • § 174 – Avstraffelse og ukorrekt håndtering av hest
  I denne paragrafen har det blitt gjort en generell omstrukturering og lagt til en presisering vedrørende bruk av pisk.
 • § 191.1 d) Vaksinasjon
  Nytt krav om grunnvaksinering f.o.m. 01.01.2024 For hest som blir grunnvaksinert f.o.m. 01.01.2024 består grunnvaksinasjonen av 3 vaksiner:
  • 2 vaksiner med minimum 21 og maksimum 60 dagers mellomrom
  • 1 booster-vaksine senest 6 måneder og 21 dager etter vaksine nr 2 (det er ingen nedre grense for når denne vaksine kan tas – følg veterinærens anbefaling). Hesten kan likevel starte fra 7 dager etter vaksine nr 2 og frem til fristen for booster-vaksinen utløper.
 • Tillegg 5
  Justert i tekst vedrørende praksiskort ettersom det fremover skal leveres inn digitalt via NRYFstevne, øvre aldersgrense for teknisk personell har blitt fjernet, og det har kommet en del endringer i krav om autorisasjon for teknisk personell.

Reglementene blir lagt ut i både ren utgave og med alle endringer markert. Det er viktig at alle utøvere, arrangører, teknisk personell og andre som deltar i sporten, kjenner reglementene og følger med på endringene. Alle oppdaterte reglement ligger nå tilgjengelig på reglementssiden og er gjeldende.

Relaterte artikler