Oppdatering vedrørende bekreftede EHV-1 tilfeller i Europa

FEI har nå sendt ut en oppdatering på smittesituasjonen, inkludert tiltak som er gjennomført i samarbeid mellom FEI, nasjonale forbund og arrangører, som følge av de bekreftede tilfellene av ekvint herpesvirus i Spania og Belgia i slutten av februar.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF

Oliva, Spania:

Arrangøren av Mediterranean Equestrian Tour i Oliva, Spania, er godt organisert og fortsetter å samarbeide tett med myndigheter, nasjonalt forbund og FEI. Spring MET III (7.-26. mars) er blitt avlyst, og arrangøren har regelmessig møter for å holde alle utøvere orientert om utviklingen.

Stevneplassen er under ledelse av lokale veterinærmyndigheter, under overvåkning av statlige veterinærmyndigheter (MAPA). I tillegg er det utnevnt en FEI Treating Veterinarian som ansvarlig for stedet. Denne leder arbeidet på stedet og rapporterer til de lokale myndigheter.

Til dags dato er det ni hester som følges opp ved University Equine Hospital i Valencia. Åtte av disse har vist nevrologiske symptomer. Som et preventivt tiltak og for å sikre nok plass for behandling, har FEI sørget for at 12 midlertidige bokser blir satt opp ved klinikken i tilfelle flere hester fraktes til denne.

Ved stevneplassen i Oliva er det nå 103 hester som holdes igjen på stedet. Disse har blitt delt inn i ulike grupper. Temperaturen tas tre ganger daglig på alle hester, og den siste rapporten datert 1. mars forteller at ingen hester viser feber eller kliniske symptomer.

MAPA har, med støtte fra FEI Veterinary Department, bestemt å utvide de første sikkerhetstiltakene for å unngå spredning av viruset fra stevneplassen (se første sak om smittesituasjonen her). For å forlate stevneplassen, må hestene nå først vise en negativ test, etterfulgt av en andre test tatt 14 dager senere samt en tredje på dag 15. Samtlige tre tester må være negative for at en hest skal kunne reise.

For at blokkeringen i FEIs database skal fjernes og hestene skal kunne returnere til konkurranse, må hestene oppfylle flere helsekrav. De obligatoriske biosikkerhetstiltakene gir to muligheter, enten 21 dager med isolasjon med svaberprøve i nesesvelget tatt tidligst dag 21 eller alternativt 14 dagers isolasjon med den første prøven tatt tidligst dag syv og en andre tidligst syv dager senere. Alle resultater må analyseres ved PCR og være negative. De obligatoriske tiltakene omfatter også at temperaturen måles to ganger daglig.

Hester kan kun komme ut av isolasjon etter råd fra veterinær, og for å oppheve blokkeringen og få tilgang til FEI-arrangement, må alle konkurranseprotokoller være oppfylt og restriksjoner opphevet av FEI Veterinary Department.

Lier, Belgia

Belgiske veterinærmyndigheter har kontrollert rengjøring, desinfeksjon og nedlukking av stevneplassen og gitt grønt lys til å åpne denne igjen.

Hesten med positiv EHV-1 prøve samt hver av de 25 kontakthestene til denne er forhindret fra å delta ved noe FEI-stevne inntil de oppfyller alle helsekrav som er innført for å minimere overføring av virus, både i forhold til egne hester og øvrig hestepopulasjon.

Status på smitte-spredning

Syv hester dro fra Oliva før det første bekreftede tilfellet av EHV-1. En dro til Valencia, fire til Vejer de la Frontera og to til Doha (Qatar). Disse ble umiddelbart isolert ut fra krav fra FEI, og er nå i prosess med å oppfylle de krav som stilles for å komme tilbake til konkurranse igjen.

Seks hester som har returnert til Limburg, Nederland, har testet positivt for EHV-1 og blitt plassert i karantene der de følges nøye opp.

Uten at det kan settes i samband med Oliva, er to hester i Vilamoura som har vist feber satt i isolasjon. Deres EHV-1 tester er imidlertid negative.

FEI minner på viktigheten av FEI’s Horse Health Requirements og at dette må følges opp via kontroll av hestene og tilhørende utfylling av skjema i FEI HorseApp for å sikre maksimal sikkerhet for alle hester som deltar ved internasjonale konkurranser.

Se melding fra FEI her

Status norske ryttere

Flere norske ryttere var til start ved Spring MET II i Oliva. Av totalt seks ryttere er det fem som har hestene stående igjen i Oliva og som dermed går igjennom regimet som de ovenfor nevnte biosikkerhetstiltak innebærer.

Ingen av hestene tilhørende norske ryttere har returnert eller skal returnere til Norge.

Arrangøren av Mediterranean Equestrian Tour meddeler at Spring MET IV med dato 4.-23. april planlegges å gå i henhold til oppsatt schedule.

Det deltok ingen norske ryttere ved stevnet i belgiske Lier.

EHV-1 er i Norge listet som en sykdom som skal meldes til Mattilsynet. Mattilsynet opplyser at det ikke er rapportert om noen bekreftede tilfeller av EHV-1 smitte i Norge i år. I 2022 ble det rapportert om ett tilfelle, da i februar måned.


Relaterte artikler