Nytt varslingssystem på plass

Et felles varslingssystem for alle særforbund innunder Norges idrettsforbund er nå på plass. – Dette er et helhetlig og kryptert system, en digital varslingsportal, som tilrettelegger for varsling på en enkel, men sikker måte både for varsler og mottager av varsel. Et slikt felles system er noe vi etterlyste i vår rapport «Trygg rytterglede for alle», og vi er glade for at dette nå er på plass, sier president i Norges Rytterforbund, Tore Sannum.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Å varsle betyr å si ifra eller advare om kritikkverdige eller ulovlige hendelser eller handlinger i et idrettslag, idrettsråd, særforbund eller idrettskrets. Man kan varsle om egne opplevelser, om hendelser eller handlinger man har direkte kjennskap til, har oppdaget eller har hørt om fra andre.

Et viktig ledd for å sikre trygg rytterglede for alle

Eksempler på områder som man kan varsle om er mobbing, trakassering, underslag, juks eller seksuelle overgrep. Uenighet om fakturering, prissetting og avtaler, herunder oppstallingsavtaler mm., er forhold som ikke vil gi grunnlag for å sende varsel eller behandles som varslingssak. Slike forhold må de involverte parter løse utenfor idrettens varslingssystem etter vanlige avtalerettslige prinsipper.

Målet med å varsle er å si fra til en ansvarsperson som kan gjøre noe med det som er skjedd, ivareta den eller de som er blitt utsatt for noe kritikkverdig og hindre at det skjer igjen.

- En mer helhetlig oppfølging av varsler var blant de tiltak vi etterlyste overfor Norges idrettsforbund i vår rapport «Trygg rytterglede for alle» i fjor. Både for idretten generelt og for ryttersporten er vi glade for at et slikt system nå foreligger og kan tas i bruk. Et godt system er et viktig ledd for at vi skal sikre trygg rytterglede for alle, sier Tore Sannum.

Et gjennomarbeidet, trygt og tilgjengelig system

Systemet «Mitt varsel» er felles for alle særforbund, men man velger selv hvilket forbund som skal motta varselet. Systemet er tilpasset lovverk i Norge og EU, herunder arbeidsmiljøloven, GDPR, likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Kommunikasjonen foregår digitalt, og all informasjon er kryptert. Brukere får tildelt brukernavn og passord. Dermed kan saksbehandler ha en sikker og trygg dialog, også med anonym varsler. All informasjon som sendes inn, oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.

Et annet viktig punkt i forhold til varsling er tilgjengelighet. Med digital varsling er dette en tjeneste som kan tas i bruk døgnet rundt, året rundt – og det er tilgjengelig på alle flater.

-I første rekke bør varsel gå direkte til klubb og da gjøres varsling som før; gjennom direkte kontakt, telefon eller e-mail, sier Tine Skoftedalen Fossing, organisasjonssjef i Norges Rytterforbund og administrator for det nye systemet innen rytterforbundet.

Varsling kan også gjøres direkte til Norges Rytterforbund, og det vil da gå via «Mitt varsel».

-Med dette nye systemet på plass, så legger vi ned vår ordinære varslingsmail og erstatter det med et system som er helhetlig og felles for idretten. Det at det er kryptert sikrer behandlingen av varslene, og det gir en mulighet til å varsle anonymt, sier Skoftedalen Fossing.

På forsiden av rytter.no ligger link til varslingssiden lett synlig på fast plass. Man kan også navigere frem til denne informasjonssiden på rytter.no via fanen "Om NRYF/varsling".


Relaterte artikler