Nye nasjonale tiltak og anbefalinger

Som følge av utviklingen i koronapandemien innfører regjeringen nå nasjonale tiltak og anbefalinger. Restriksjonene vil ha betydning for både gjennomføring av idrettsarrangement og for idrettsaktivitet for voksne, men ryttersportens natur gjør at denne sporten ikke i like stor grad som andre idretter påvirkes av endringene.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: NRYF
Laster annonse...

Regjeringen har gitt både anbefalinger og tiltak som er forskriftsfestet. Tiltakene trer i kraft midnatt 8. desember og har en varighet på fire uker. De skal revurderes etter to uker. Barne- og ungdomsidretten og toppidretten kan gå som normalt, mens de nye smittevernstiltakene til en viss grad rammer idrettsarrangement og utøvelse av idrett for personer over 20 år.

Anbefalinger og forskriftsfestede tiltak

-Barne- og ungdomsidretten påvirkes ikke, og anbefalingen som gis når det gjelder organisert innendørs aktivitet for voksne over 20 er i mindre grad relevant for ryttersporten, idet det anbefales at man er i grupper på inntil 20 personer. Det er det sjelden snakk om grupper av voksne på denne størrelse innen ryttersporten. Vi har fått tydelig beskjed fra Norges idrettsforbund at for barn og unge er det ikke gitt noen konkret anbefaling om avstand og antall, derfor kan disse trene og konkurrere som normalt, men de bør unngå å bruke garderober. Utendørs gjelder det ikke noen begrensning i forhold til antall voksne over 20 år, sier Beate Heieren Hundhammer, generalsekretær i Norges Rytterforbund.

-Når det gjelder arrangement, kan de tiltak som nå er forskriftsfestet påvirke sporten vår som følge av at det gis antallbegrensninger. De største stevnene er over nå, men flere steder er det planlagt for eksempel juleshow og avslutninger. Det at man nå maksimalt kan være 50 personer på offentlige arrangement uten faste tilviste sitteplasser, kan derfor være av betydning for noen arrangører, fortsetter generalsekretæren.

Et felles ansvar

Generalsekretæren understreker viktigheten av at alle følger opp tiltakene og generelt utøver godt smittevern.

-Det er forståelig at myndighetene nå innfører tiltak som skal redusere antall kontaktpunkter, for å forsøke å redusere presset på helsevesenet. Vi må alle sammen bidra i denne situasjonen, vi må ta vårt ansvar og sørge for at sporten gjennomføres i tråd med det myndighetene bestemmer. Vi er alle sammen lei av dette nå, men vi har erfaring og gode vaner i bunnen – nå må vi trå til igjen, bruke munnbind der det kreves, holde avstand og passe på antallsbegrensningene – og har du symptomer, så hold deg hjemme. Ryttersporten har gjort en kjempeinnsats i pandemien tidligere, vi kan klare litt til!

Kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet forlenges

Generalsekretæren påpeker at det er viktig at arrangører er oppmerksomme på at kompensasjonsordningen utvides. Regjeringen har, i lys av usikkerheten rundt den nye omikron-varianten, stadfestet at kompensasjonsordningene for idrett, kultur og frivillighet som i første omgang ble videreført ut året, utvides til sommeren 2022.

Lotteritilsynet vil snart legge ut en søknadsportal for kompensasjonsordningene gjeldende for perioden 31. oktober - 31. desember. Idrettslagene vil varsles når søknadsportalen er operativ.

Relaterte artikler

  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
  • Laster artikkel...
Laster annonse...