Ny søknadsrunde i NRYFs Klubbsatsingsprogram

Vi søker nå etter nye klubber som ønsker å gjøre et løft gjennom deltagelse i Klubbsatsingsprogrammet.

av
Tine Fossing

Visjonen til Norges Rytterforbund er «Rytterglede for alle». For å få til dette ønsker vi å styrke klubbene gjennom systematisk klubbutvikling med våre dyktige klubbveiledere.

Klubbsatsingsprogrammet legger opp til en systematisk utvikling av rideklubben basert på idrettens organisasjonshjul, hvor klubbene vil bli tilbudt støtte og bistand innenfor følgende områder: anlegg, organisasjon, trenere, ledere, arrangement og aktivitetstilbud.


Programmet består av tre nivåer, Aktiv klubb (ny i 2020) - Satsingsklubb og Veiviserklubb. Klubben får ved opptak i programmet en klubbveileder som skal følge klubben gjennom prosessen. Les mer om hvilke kriterier som legges til grunn for godkjenning, hva klubbene her jobber med i prosessen her.

Søknad

For å søke klubbsatsingsprogrammet så må klubben:
1: Gjennomføre digital kartleggingen som man finner på: www.bedreklubb.no Det er leder i klubben som har tilgang til å gjennomføre kartleggingen.
2: Fyll ut søknadsskjema: https://surveys.enalyzer.com?pid=h2qec2r7

Du vil bli bedt om å laste opp disse dokumentene i søknadsskjema:
- Klubbens lov etter godkjent lovnorm
- Årsmøteprotokollen fra 2021 (hvis årsmøte er avholdt), hvis ikke årsmøte er avholdt i 2021 så last opp protokoll fra 2021
- Kopi av kvittering for betalt underslagsforsikring/kriminalitetsforsikring
- Styremøteprotokoll som viser hvem som er politiattestansvarlig i klubben
- Motivasjonssøknad som sier noe om hvorfor klubben ønsker å være med i NRYFs klubbsatsingsprogram, her må man også si om man søker Aktiv klubb, Satsingsklubb eller Veiviserklubb, samt kontaktinformasjon til klubbens kontaktperson.

Alle punktene må være gjennomført. Søknadsfristen er 31.mai. Klubbene vil få svar om man er tatt med i Klubbsatsingsprogrammet innen 30.juni

Er det spørsmål rundt det administrative ved Klubbsatsningsprogrammet? Ta kontakt med Tine Fossing på tine@rytter.no
Er det spørsmål rundt det det faglige ved klubbutviklingen? Ta kontakt med Guro Grønningsæter på gurogroe@online.no

Relaterte artikler