Nyheter

Nå lanseres trenerlisensen

En lisensordning for våre trenere har lenge stått på ønskelisten, og fra årsskiftet innføres trenerlisens for trenerne innen ryttersporten. Målet er synliggjøring av våre flinke trenere, bedrede muligheter for kompetanseheving og trenere som er tettere knyttet til den organiserte idretten. – Vi har gledet oss til dette – dette er veien å gå for sporten vår, sier sportssjef i NRYF, Nina Johnsen.

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

–Det viktigste verktøyet vi har for utvikling og kompetanse hos våre ryttere er trenerne våre – det handler om den treneren som står der ute i den klubben eller den stallen, i det daglige, sier sportssjef i NRYF, Nina Johnsen. – Vi må få alle de der ute til å ville lære, og da er våre trenere her hjemme i Norge de aller viktigste. Det er de som sørger for at det blir bygget sten for sten, det er de som kan hest, ridning og hestevelferd – det er disse som kan nå ut til de unge rytterne. Trenerne skaper utøverne, derfor er de de viktigste vi har. Trenerlisensen er en viktig del av å gjøre våre trenere sterkere i sin rolle, motivere dem til å ta kunnskapen ut til elevene – trenerlisensen vil synliggjøre deres kompetanse mot klubbene og utøverne slik at folk velger å bruke disse trenerne. At lisensen også inkluderer en ansvarsforsikring gjør også lisensen til en viktig del av hverdagen til enhver som tar på seg en rolle som trener.

Landslagsleder for våre seniorryttere sprang, Mikael Kolind, istemmer. – Dette er et viktig steg videre for sporten og rett utvikling, og jeg oppfordrer alle trenere til å ta denne lisensen.

Vil gi en nivåheving

Innføring av trenerlisens har ikke bare krevd at man måtte lande hvilke krav som skal settes, men også at det er et enkelt og praktisk system for å løse lisens og som gjør trenere med lisens søkbare. Ordningen omfatter både autoriserte trenere som er utdannet innen Norges Rytterforbund, trenere med avtale eller ansatt i klubber eller ved ridesentra, og uautoriserte privatpraktiserende trenere.

-En lisensordning vil bety en profesjonalisering og nivåheving av idretten vår. Økt kompetanse blant våre trenere vil gi bedre utøvere – det gir bedre hestevelferd og også økt sikkerhet, sier sportssjefen. – Dette er et viktig første steg på veien for en trygg sport med et verdimessig fundament som er felles for hele den norske idretten.

Det handler om å heve kompetansen, gi økt trygghet for både trener og utøver og legge til rette for god nettverksbygging.

– Vi mener at det bør stilles krav til den som underviser, dette ønsker vi mer bevissthet rundt både blant våre medlemmer og hos alle som benytter seg av en trener. Med en lisensordning får vi alle trenere inn i et system innunder Norges Rytterforbund, dette gir en oversikt over alle trenere, også de uten utdannelse – og dette sikrer at trenere som brukes har politiattest og klubbmedlemsskap. En lisensordning gir et fellesskap for trenerne, og vi kan lettere nå ut til trenere med våre kompetansehevende tiltak som konferanser og webinarer som vi arrangerer. Slik kan vi møtes og løfte det hele, jobbe i samme retning. Dette er veien å gå for en bedre, tryggere sport, sier sportssjefen.

Viktig første steg

Lisensordningen, som vil være på plass rett etter årsskiftet, omfatter krav til politiattest og et klubbmedlemskap, og at man har tatt Trenerattesten, et e-læringsprorgram utarbeidet av Norges idrettsforbund som er obligatorisk for alle trenere innen norsk idrett.

Lisensen må fornyes årlig, og prisen er kroner 450. Dette inkluderer en ansvarsforsikring med en ramme på opptil 10 millioner kroner. – Dette er et punkt ikke alle er så bevisste på i dag, men som vil ha en stor betydning både for trener og utøver hvis det en dag skjer en ulykke, fastslår sportssjefen.

Når det gjelder trenere engasjert av rideklubber innunder Norges Rytterforbund, har forbundsstyret i NRYF vedtatt at samtlige klubbtrenere skal ha løst lisens innen 31. mai 2023.

Klubbene registrerer lisensen når politiattest og trenerattest er fremvist, og deretter løses lisensen av treneren ved å betale via MinIdrett (tilsvarende som gjøres for rytterlisens). Personer med trenerlisens vil være søkbare på nryfstevne.no.

Det vil også utvikles gjestelisenser for utenlandske trenere.

-Vi er veldig glade for at vi nå har kommet så langt, dette er en milepæl for ryttersporten. Vi har sett at sporten har et behov for dette, dette er veien å gå. I tillegg ble det slått fast i rapporten «Trygg rytterglede for alle» at en trenerlisens er et ønsket tiltak. For en trener vil en lisens være et kvalitetsstempel, og på sikt vil dette styrke trenerne i deres rolle som gode forbilder. Med denne lisensordningen kan vi tilby trenere med lisens som et bevis på trygg og sikker trening til våre medlemmer, sier Nina.

Relaterte artikler