Nyheter

Nå er Trygg på trening lansert

Som et av flere særforbund har Norges Rytterforbund i samarbeid med Redd barna utviklet kurset Trygg på trening. Trygg på trening er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.

Trygg på trening med Redd Barna er et gratis kurs for trenere og frivillige som skal gjøre klubben din tryggere for barn.
av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

I Norges Rytterforbund legges det stor vekt på Trygg rytterglede for alle, og Trygg på trening skal bli en naturlig del av det daglige arbeidet i klubbene. Alle klubber skal gjennomføre kurset og på Rytter.no vil vi publisere en oppdatert oversikt over klubber som har holdt kurset. Dette kan også registreres på hver enkelt person sin Idretts-CV.

Som trener og frivillig i idretten blir du kjent med mange barn, og noen av disse barna kan kanskje komme til å trenge din hjelp. Kurset skal gjøre idrettsarenaen til et trygt sted for barn. Kurset gir trenere og frivillige kompetanse om hva vold og seksuelle overgrep er, hvordan man kan forebygge dette i egen klubb, og hva man skal gjøre om man er bekymret for et barn.

Trygg på trening er laget for at klubbene selv skal kunne holde det i egen klubb. Det vil si at dersom du er trener eller frivillig i en klubb kan du selv bestille kurspakken og holde kurset, som tar 1,5-2 timer, i din klubb.

Private aktører utgjør en stor del av ryttersporten. Det forventes at private trenere, og driftere/eiere av private ridesentre hvor medlemmer fra klubben har oppstalling, treninger etc. inviteres av rideklubben til å delta på kurset.

Kurset består av 4 hoveddeler:

  1. Først skal man snakke sammen om hva man allerede gjør nå som er bra. Hva gjør din klubb som skaper trygghet?
  2. Deretter skal man se opplæringsfilmen og bli kjent med håndboka.
  3. Så skal man reflektere rundt forskjellige dilemmaer og hvordan man kan løse dem ut ifra det man har lært i opplæringsfilmen og de ulike verktøyene i håndboka.
  4. Til slutt skal man bli enige om tre konkrete ting man skal gjøre for at barn skal være trygge på trening.

For spørsmål eller tilgang til kursmateriell, kontakt:

Are Hvaal-Garnaas

Utviklingskonsulent

are@rytter.no

Relaterte artikler