Nå er det åpnet for å søke om strømstøtte igjen

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte for tredje og fjerde kvartal i 2023. Ordningen er justert for å bedre ta hensyn til variasjon i pris og forbruk.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / stall / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Nå kan frivillig sektor søke om strømstøtte for 3. og 4. kvartal 2023. Søknadsfristen er 28. februar klokken 13.00.

Det er blitt gjort en forskriftendring som får konsekvenser for utregning av støttesatsene fra og med september, og derfor er disse søknadsrundene slått sammen

I søknadsskjemaet får man kun lagt inn forbruk for måneder der strømprisen i gjennomsnitt har vært over 70 øre per kWt.

Du finner mer informasjon om ordningen samt søknadsskjema på sidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet her

Du kan abonnere på e-post varsel om denne strømstøtteordningen her

Strømstøtteordningen for frivillig sektor skal ha omtrent samme støttenivå som i husholdsordningen, men time for time-løsningen lar seg ikke gjennomføre på samme måte i ordningen for frivillig sektor. Det er derfor laget en alternativ modell som tar hensyn til både pris- og forbruksvariasjon. Forslaget ble sendt på høring til frivillig sektor før jul. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen.

Nå skal det ikke lenger tas hensyn til gjennomsnittlige månedspriser på strøm. Justeringen henger sammen med endringene i Strømstønadordningen for hushold som fra og med september 2023 beregner støtte basert på strømforbruk og strømpris time for time.

– Strømstøtteordningen for frivilligheten har nå blitt bedre og mer treffsikker, og vi har fått gode innspill fra frivilligheten i prosessen. Så kommer vi til å følge ekstra godt med på den første søknadsrunden for å se hvordan justeringen slår ut, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Relaterte artikler