Nyheter

Meld klubben din på kurs til MittVarsel

Norges idrettsforbund tilbyr systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettslag, et system som er tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker. Meld din klubb på kurs og få egen portal til behandling av varslingssaker!

Illustrasjonsfoto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. MittVarsel er system som er gratis for alle idrettslag og idrettsråd, spesielt tilpasset idretten.

Utrullingen av MittVarsel består av ett introduksjonsmøte på 30 minutter og ett to timer langt kurs, før ditt organisasjonsledd får tilsendt en egen portal i MittVarsel.

Det er hovedsakelig styremedlemmer eller personer som er ansatt i idrettslaget som deltar på kurs. Det er også viktig å være klar over at det kun én portal per idrettslag, og at undergrupper i idrettslag ikke skal ha egen portal. Portalen skal alltid være tilknyttet hovedstyret i organisasjonsleddet.

Neste introduksjonsmøte er 3. oktober, dernest følger det nye introduksjonsmøter 7. november og 5. desember.


Relaterte artikler