Meld deg på anleggskonferansen 2024

27. januar er det tid for Norges Rytterforbunds anleggskonferanse 2024 - husk at påmeldingsfristen er 21. januar! Det er mulighet til å delta fysisk eller digitalt.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / ridesenter / anlegg / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Anleggskonferansen lørdag 27. januar 2024 arrangeres på Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo. I tillegg er det mulig å delta digitalt. Dørene åpner 09.30 for kaffe og registrering.

Du finner invitasjon med agenda og påmelding både fysisk og digitalt her

Påmeldingsfrist 21. januar.
Ingen deltakeravgift

I Rytterpolitisk dokument slås det fast at flere og bedre anlegg, med mål om bærekraftig drift av klubbanlegg, er et av tre satsingsområder for Norges Rytterforbund i perioden 2023-2027. Anleggskonferansen i regi av NRYF er et tiltak under dette satsingsområdet.

Temaer for konferansen er:

  • Bygging av hestesportanlegg – erfaringsutveksling fra klubber
  • Drift og vedlikehold av hestesportanlegg
  • Eierskap og driftsform av hestesportanlegg
  • Digital anleggsveileder utarbeidet av NRYF og Kulturdepartementet
  • Momskompensasjon for anleggsbyggere
  • Miljø- og bærekraft – fornybar energi

Relaterte artikler