Lisenser og avgifter 2024

Sesongen 2024 er rett rundt hjørnet, og mulighet for å løse lisens for rytter og hest åpnes 2. januar.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Foto: NRYF

Det vil være en moderat økning av lisenser og avgifter i 2024. For rytterlisenser er det en regulering på cirka 3%, to av disse med bakgrunn i at Norges idrettsforbund har innført en serviceavgift for alle lisenser på «Min idrett».
Pris for ulykkesforsikring som kan tegnes sammen med rytterlisensen blir den samme som i 2023.
Fullstendig prisliste finner du her

Når det gjelder nryfstevne.no, vil plattformavgiften øke med 10 kroner per start fra 2024.

Relaterte artikler