Lisenser og avgifter 2023

For første gang prisdifferensieres lisensen mellom yngre ryttere og voksne – slik imøtekommes ønsket for norsk idrett generelt, og er i tråd med klare tilbakemeldinger på undersøkelsen «Morgendagens ryttersport» som Norges Rytterforbund gjennomførte i høst.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Nå er det tid for å løse lisens for rytter og hest igjen – sesongen 2023 er i sin helt spede begynnelse. Det er nå 20 år siden grunnlisensen sist ble endret, og det er også gått nærmere et tiår siden flere andre lisenser ble endret. Lisensene er inntekter for NRYF som går tilbake til sporten og er en nødvendig inntekt for at hjulene skal kunne gå rundt. 2023 byr derfor på både noe nytt, noen endringer og noen økninger når det gjelder de ulike lisensene og avgiftene innen sporten.

For første gang differensieres det mellom unge og voksne ryttere

Innen norsk idrett er det et politisk ønske om å redusere kostnadene for barn og unge. Dette var også et av temaene som det ble spurt om i NRYFs undersøkelse «Morgendagens ryttersport» som ble gjennomført i høst. Responsen var overveldende på dette området – det var et klart ønske om lavere avgifter for de yngre rytterne kontra voksne. Dette er derfor tatt tak i forhold til den justering som årets budsjettramme krever.

Ryttersporten skiller seg fra store deler av norsk idrett ved at gruppen yngre ryttere omfatter flere aldersklasser. Skillet mellom de utøvere i de aldersbestemte og voksne går ved 21 år i ryttersporten, og det passer derfor bedre å ha et skille her enn ved 18 som er vanlig i andre idretter.

Grunnlisensen har vært på stedet hvil i 20 år, og her gjøres det for 2023 en mindre endring for ryttere i de aldersbestemte klassene og en litt større for voksne. Dette skillet mellom yngre/voksne ryttere ses også igjen i endringen i for eksempel topplisensen.

Det gjøres ikke endringer i alle avgifter – for eksempel står førstegangsregistrering som uendret.

Innføring av ny avgift for internasjonal deltagelse

De senere årene har det vært en gledelig stor økning av norsk deltagelse ved internasjonale stevner. Samtidig innebærer påmeldingene, som FEI krever går igjennom de nasjonale forbundene, mye administrativt arbeid for sportskoordinatorene. Dette har medført at NRYF har fulgt etter en rekke andre land og nå innført en avgift for påmelding til FEI-stevner.

FEI har nå innen sprang åpnet for at man selv kan melde seg direkte på stevner merket «IS» i FEI Online Invitation System. Velger man dette, vil NRYFs administrasjon kun kontrollere påmeldingen, og dette vil ikke NRYF ta betalt for. Vi gjør oppmerksom på at ved denne fremgangsmåten ved påmelding, er det ekstra viktig at påmeldingen gjøres i god tid.

Les mer om denne løsningen hos FEI her: What are the main concepts and timelines of the FEI Online Invitation System

Vi håper at alle etter hvert vil benytte seg av dette der det er mulig, og at FEI snart vil åpne for dette også for de andre grenene. Slik unngår man et unødvendig ledd, og det blir billigere for både utøvere og NRYF.

Relaterte artikler