Kverkeutbruddet i juni

De siste ukene har det blitt påvist kverke ved flere staller i Norge. Mattilsynet melder at de per i dag ser på utbruddet som oversiktlig.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: Tatiana/Pexels.com

Fra første tilfelle har Mattilsynet jevnlig informert om det pågående nasjonale utbruddet av sykdommen kverke. De melder om tre påviste tilfeller i henholdsvis Tjeldsund, Kvæfjord og Trøgstad.

Mattilsynet har båndlagt hestehold i Viken, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark etter påvisning av kverke. De oppfordrer alle hesteeiere i berørte områder til å begrense kontakt med andre hester og staller.

Utbruddet har medført Skånland Stall og Rideklubb i Troms Rytterkrets har avlyst det kommende Midtsommerstevnet, et D-stevne i sprang.

Ingen staller som er en del av utbruddet, enten de har en smittet hest, eller er en kontaktbesetning, har fått opphevet sin båndlegging enda. Mattilsynet meddeler at det forventes at man kan oppheve båndleggingen enkelte steder ved utgangen av uke 25.

Mattilsynet definerer utbruddet per dags dato som oversiktlig og forventer ingen større utbredelse.

Les mer om det pågående smitteutbruddet og om sykdommen kverke her.

NRYF påminner om viktigheten at alle til enhver tid er aktsomme i forhold til sin hest og dens helsetilstand og har gode smittevernrutiner i hverdagen for å forebygge forekomsten av smittsomme hestesykdommer.

Relaterte artikler