Kristin Kloster Aasen inn i IOCs styre

Den tidligere presidenten i Norges Rytterforbund ble under onsdagens IOC-sesjon i Tokyo valgt inn som nytt medlem i IOCs Executive Board, som er IOCs styre. Kristin har også ti år bak seg som styremedlem i NIF, hvorav åtte som visepresident. Nå er hun valgt inn i IOCs styre for en fireårs-periode opplyser Norges Idrettsforbund.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk
Foto: Sille Kasin

Fra 2003 til 2012 var Kristin president i Norges Rytterforbund. Natt til onsdag, norsk tid, ble Kristin Kloster Aasen innvalgt i IOC-styret. Helt i det stille har hun jobbet for dette siden mai.

Kloster Aasen er valgt for en fireårs-periode, opplyser Norges Idrettsforbund i en pressemelding.

- Jeg er svært glad for tilliten jeg har fått av mine kolleger i IOC. Min hovedmotivasjon for å ønske en plass i styret, er å bidra til å styrke og videreutvikle IOCs vedtatte strategier, og jeg ser frem til å sitte enda tettere på oppfølgingen av arbeidet i organisasjonen, forteller Kristin til Idrettsforbundet.

- Dette er først og fremst en tillitserklæring til jobben som Kristin Kloster Aasen har gjort i IOC. Vi i idrettsstyret er glade og stolte over at Kristin nå trer inn i en av de mest sentrale posisjonene i den olympiske bevegelsen. Sammen med vårt styremedlem Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som også er IOC-medlem og medlem av IOCs utøverkomité, er vi sikre på at Kristin positivt vil bidra til å videreutvikle IOC i årene som kommer i henhold til de igangsatte reformprosessene, sier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen.

I 2013 mottok Kristin Kloster Aasen hederstegnet av Norges Rytterforbund. Norges Rytterforbunds Hederstegn er NRYFs høyeste æresbevisning og tildeles for forjenestefull innsats innen ryttersporten gjennom mange år.

Her finner du mer om IOCs Executive Board.

Norges Rytterforbund gratulerer så mye!

Relaterte artikler