Buskerud Rytterkrets

Kretsting 2023

Årets kretsting avholdes på Idrettens Hus på Marienlyst stadion i Drammen 20. mars 2023 kl 1930.

av
Buskerud Rytterkrets

Kretsting 2023

Dato: 20. mars 2023
Tid: 19.30
Sted: Idrettens Hus på Marienlyst stadion, Drammen/Teams

I tillegg til fysisk oppmøte vil vi legge til rette for elektronisk deltagelse via lyd/bilde platform (Teams). Møtelink vil sendes ut nærmere tinget.

Elektronisk påmeldingskjema vil også bli sendt ut senere. Her vil dere også bli bedt om å melde fysisk eller elektronisk oppmøte.

Vi minner om NIFs lov §2-4 Kjønnsfordeling. Ved oppnevnelse av to personer skal det være en person av hvert kjønn.

Det vil bli enkel servering.

Husk klubbene må være representert på kretsting for å kunne innvilges økonomisk støtte samme driftsår. (Tingvedtak 2021)

Saker som ønskes behandles av tinget må være styret i hende på: bryk@hotmail.no eller buskerud.krets@rytter.no innen 1. mars 2023.

Saksliste:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til tellekorps og å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetningen.

5. Behandle regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette kontingent for 2024

8. Behandle budsjett.

9. Foreta valg


Velkommen!

Relaterte artikler