Teknisk Personell

Sprangdommer 1 Kurs

Buskerud Rytterkrets arrangerer Sprangdommer 1 kurs på Linnesvollen Ridesenter, i Lier.

av
Martine Gulliksen

Kurset er beregnet for SDA med relevant praksis, og er klare for overdommeransvar.

Dato: 21/6-23/6 2024 følger stevnedagene.

Kursholder: Ivar Alme

Deltagere: 4, aldersgrense 18 år.

Det blir som et vanlig stevne, med noe teori etter stevneslutt hver dag. Stevnearrangøren holder mat i løpet av dagen. Kursdeltagere må selv ordne evt. overnatting.

Pris: Buskerud Rytterkrets sine medl. kr. 1.500, fra andre kretser: 1 700.

Deltagere fra Buskerud kan søke kretsen om refusjon etter bestått kurs.

Deltakerne må ha med nyeste versjon av KR 1 og KR II samt øvrige dokumenter av betydning for overdommerfunksjonen.

Påmelding: https://www.minidrett.no/kurs/11618502

NB! For å få delta på dette kurset, behøves godkjennelse fra egen rytterkrets/region om at påmeldte er klar for å SD1-kurs. Frem til mottatt godkjennelse vil påmeldte bli satt på venteliste (kurses står derfor registrert som "fullt" slik at dere blir satt direkte på venteliste). Etter mottatt godkjennelse vil påmeldte bli flyttet over til fast plass, så lenge det er ledige plasser igjen. Godkjennelse sendes inn til nkrinils@online.no, sammen med navn på deltager, fødselsdato, adresse, tlf og klubb.

Bindende påmelding innen 10/6 2024, Plass bekreftes pr mail.

Ved spørsmål ta kontakt med Nils Nilsen på nkrinils@online.no eller 93023919

Velkommen til et lærerikt kurs.

Mvh Buskerud Rytterkrets

Relaterte artikler