Buskerud Rytterkrets

KRETSTING 2022

Tinget avholdes på Idrettens Hus på Marienlyst stadion i Drammen 16. mars 2022 kl 1930.

av
Buskerud Rytterkrets
Laster annonse...

Styret i Buskerud Rytterkrets innkaller til kretsting 2022.

Tinget avholdes på Idrettens Hus på Marienlyst stadion i Drammen 16. mars 2022 kl 1930. Dette så sant vi fortsatt er et åpent samfunn og det ikke er restriksjoner i veien for å avholde tinget fysisk.

I tillegg til fysisk oppmøte vil vi legge til rette for elektronisk deltagelse via lyd/bilde platform. (Teams). Møtelink vil sendes ut nærmere tinget.

Kretstinget avholdes elektronisk dersom fysisk oppmøte ikke kan gjennomføres.

Elektronisk påmeldingskjema vil også bli sendt ut senere. Her vil dere også bli bedt om å melde fysisk eller elektronisk oppmøte. Husk møtefullmakt.

Det vil bli enkel servering.

Husk klubbene må være representert på kretsting for å kunne innvilges økonomisk støtte samme driftsår. (Tingvedtak 2021)

Saker som ønskes behandles av tinget må være styret i hende på: bryk@hotmail.no eller buskerud.krets@rytter.no innen 1. mars 2022.


Saksliste

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til tellekorps og å underskrive protokollen.

4. Behandle årsberetningen .

5. Behandle regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette kontingent for 2022

8. Behandle budsjett.

9. Foreta valg


Velkommen!

Mvh styret.

Relaterte artikler

Laster annonse...