NRYF

Krav til registrering av hestehold (stall) før utenlandsreise

Mattilsynet meddeler at det skal innføres nye krav vedrørende registrering av hestehold (stall) ved reise med hest til utlandet. Hvis du skal reise med hesten din til utlandet, må hesteholdet (stallen) hesten din holdes på, registreres hos Mattilsynet. Vi gjør særskilt oppmerksom på at disse nye kravene vil gjelde allerede fra 17. oktober.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Denne artikkelen er delt på rytter.no med tillatelse fra mattilsynet.no. For eventuelle oppdateringer, se originalartikkelen


Det er den som driver hesteholdet (stallen) til daglig (driftsansvarlig) som skal gjøre registreringen. Driftsansvarlig registrerer hesteholdet i Mattilsynets skjematjeneste. Bruksanvisning finner du her: Mattilsynets skjematjeneste.

Kravet vil være gjeldende fra 17. oktober i år.

For hesteeiere som skal reise med hesten må du:

1. Innhente registreringsnummer til hesteholdet (stallen) hesten din står på fra driftsansvarlig for hesteholdet

2. Innhente registreringsnummer til hesteholdet (stallen) hesten din skal reise til i utlandet.

3. Kontakte Mattilsynet for utstedelse av helsesertifikat.

For driftsansvarlige for hestehold der hester skal til utlandet:

1. Dersom hesteholdet (stallen) allerede er registrert hos Mattilsynet, finner du registreringsnummeret for dyreholdet ditt i Mattilsynets skjematjeneste.

2. Dersom hesteholdet (stallen) ikke er registrert hos Mattilsynet må du gjøre dette på Mattilsynets skjematjeneste. Etter registreringen må du kontakte Mattilsynet for å få tildelt et registreringsnummer for hesteholdet. OBS: Etter 27. oktober vil registreringsnummeret tildeles automatisk ved registrering, da trenger du ikke lenger ringe oss.

3. Dersom hesteholdet (stallen) ditt er del av et dyrehold som tidligere har fått tildelt en “dyreholdsID”, vil dette være registreringsnummeret for hesteholdet. Da trenger du ikke gjøre noe.

Bakgrunn for kravet:

Kravet om registrering av hestehold (stall) kommer som følge av nye EU-regler. Når dette regelverket gjennomføres i norske forskrifter vil registreringskravet gjelde alle hestehold (staller). Hensikten med registreringen er å kunne spore hestene ved et eventuelt sykdomsutbrudd og dermed forhindre spredning av smitte.

Norges Rytterforbund gjør oppmerksom på at den nåværende nordiske avtalen om forenklet grensepassering for konkurransehester fra Danmark, Sverige, Finland og Norge bibeholdes og påvirkes derfor ikke av de ovennevnte endringer.

Denne avtalen finner du her

Relaterte artikler