Dressur

Kjære stevnearrangør

De siste årene ser vi at stadig flere søker om D/L-stevner, og at det setters opp D-stevne sammen med L/E – stevner. Vi vil derfor komme med noen presiseringer.

Foto: NRYF
av
Rebekka Kaagaard

Sportsutvalget dressur (SU-D) ser at det er behov for et par presiseringer vedrørende stevnekategorier og klassetilbud:

KR IV § 420.3.a sier: «D-stevne kan arrangeres sammen med L/E-stevne bare dersom D-stevnet er tydelig adskilt…og ikke går på bekostning av klassetilbud og tidsplan for L/E-stevnet»

Her er det viktig å huske på at D – stevne må ha en egen stevneinvitasjon og ekvipasjer til L/E-stevnet skal ha forrang foran ekvipasjer til D-stevnet. Det vil være uheldig når ekvipasjer ikke får startet i klasser som er kvalifiserende til NM blant annet på grunn av at lavere klassenivåer blir prioritert.

KR I § 144.1.b gir regler om tak for antall påmeldte. Her står det også at kriterier for prioritering skal stå i stevneinvitasjonen, og at det skal brukes venteliste.

Vi ønsker samtidig å minne på at det gis et tilbud om klasser som kvalifiserer for aktuelle mesterskap: Ifølge KR I § 143.1.c bør stevneinvitasjonen blant annet ta hensyn til at det gis tilbud om klasser som kvalifiserer for aktuelle mesterskap.

NB! Det ble gjort en endring i KR IV § 471.2 (Kvalifisering til Norgesmesterskap i dressur – individuelt) om krav til minst 2 dommere i klassen: «Ekvipasjen (hest og rytter samlet) må minst ha gjennomført høyeste klassenivå det aktuelle mesterskapet går i to ganger på L-stevne eller høyere med følgende resultater …. Resultatene må være fra FEI-program med minst 2 dommere i klassen».

Vi ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke for den fantastiske jobben dere gjør – og vi ser frem til en stevnesesong med mye aktivitet!

Vennlig hilsen
Sportsutvalget Dressur

Relaterte artikler