NRYF

Inviterer til anleggskonferansen 2024

Norges Rytterforbund inviterer til anleggskonferanse lørdag 27. januar 2024.

hest stall
Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

I Rytterpolitisk dokument slås det fast at flere og bedre anlegg, med mål om bærekraftig drift av klubbanlegg, er et av tre satsingsområder for Norges Rytterforbund i perioden 2023-2027. Anleggskonferansen i regi av NRYF er et tiltak under dette satsingsområdet.

Temaer for konferansen er:

  • Bygging av hestesportanlegg – erfaringsutveksling fra klubber
  • Drift og vedlikehold av hestesportanlegg
  • Eierskap og driftsform av hestesportanlegg
  • Digital anleggsveileder utarbeidet av NRYF og Kulturdepartementet
  • Momskompensasjon for anleggsbyggere
  • Miljø- og bærekraft – fornybar energi

Anleggskonferansen lørdag 27. januar 2024 arrangeres på Idrettens Hus, Oslo. I tillegg er det mulig å delta digitalt.

Invitasjon med agenda og påmelding vil bli sendt ut medio desember 2023.

Relaterte artikler