Nyheter

Invitasjon til Trener 2 - Ridning Trenerkurs 2021

Norges Rytterforbund inviterer til Trener 2 - Ridning med oppstart høst 2021. Kurset går over fire helger og en dag, og avsluttes med en teoretisk hjemmeeksamen. Invitasjon finner du nederst i artikkelen.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Invitasjonen til årets Trener 2 Ridning kurs ligger nå ute. Dette er et kurs i Norges Idrettsforbunds og Norges Rytterforbunds Trenerløype for deg som allerede har gått NRYF Trener 1. Du kan lese utfyllende informasjon om kurset i fagplanen Norges Rytterforbund | Trener 2. Kurset går gjennom høsten med avsluttende eksamen i vinter.

Det tas opp 20 deltagere til kurset.
Du må være autorisert Trener 1 Ridning og ha praktisert som dette i minimum 1 år. Minimumsalder 20 år. Søkeren må praktisere som trener på minimum LA-MB nivå og søkere med engasjement i trenerfaget vil bli prioritert.
Søkere må ha dokumentert egenferdighet tilsvarende MB-nivå i minst en av grenene og dokumentert egenpraksis. Se ellers informasjon gitt i fagplanen som gjelder opptakskrav.

Søknadsfrist 19.august 2021.

Relaterte artikler