NRYF

Invitasjon til Trener 1 Trenerkurs Oslo/Viken 2022

Går du med en trenerspire i deg og ønsker å heve din kompetanse innen trenerfaget? Nå er det åpnet for å søke til NRYFs Trener 1 kurs 2022 som skal gå i Viken fylke.

av
Kirsten Arnesen

En trener innenfor NRYFs trenerløype innehar en unik og svært viktig kompetanse som vil være avgjørende for at ryttersport skal kunne fortsette å utvikle seg innenfor NIFs idrettslige rammer. Med trener menes person som gir opplæring og innføring i idrett, samt planlegger og gjennomfører målrettet idrettstrening. Hestevelferd, rytterglede, idrettens grunnverdier og RASK står i fokus gjennom all lærdom på NRYF trenerkurs.

Grunnet smittesituasjonen og nasjonale retningslinjer for smittevern for arrangementer, kan det bli endringer i oppsatt kurs. Men vi håper å kunne arrangere kurs etter oppsatt plan.

Søker du kompetanse innen trenerfaget, så er dette tingen for deg! Søknadsfristen er 23.januar. Se invitasjonen her:

Opptakskrav

Det tas opp 20 deltagere til kurset. Søkere må ha dokumentert egenferdighet (hva kan du ri) tilsvarende LA-nivå (resultatlister foretrekkes) i en av grenene. Du må dokumentere (skriftlig vedlegg) hva du praktiserer som trener og hvilket nivå det er på. Du bør ha en målrettet plan om å være trener. Referanser oppgis i søknaden. Aldersgrense for å søke er 18 år.

Relaterte artikler