Internasjonale sprangstevner på Vallermyrene

16.-19. mars og 23.-26. mars arrangeres det to CSI2*-stevner på hos Grenland Ryttersportsklubb på Vallermyrene utenfor Porsgrunn – Grenland International Horse Show.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: Equipephoto/Kristian Strøm

Stevnene er for både hest og ponni. Hesteklassene er FEI-klasser begge helgene, mens for ponni er det nasjonale klasser. Første helgen går ponniklassene som distriktsstevne, andre helgen går de som elitestevne.

For påmelding til FEI-stevnene, anmodes det om å bruke FEI Online Invitation System. Du finner mer om det å delta i FEI-stevner samt informasjon om FEI Online Invitation System her

Definite entry første helg: 24. februar

Definite entry andre helg: 3. mars

Vi minner om FEIs reglement i forhold til temperaturmåling

Du finner schedule for begge helgene samt proposisjoner for de nasjonale klassene her

Relaterte artikler