Idrettsstyret har vedtatt nye retningslinjer for strømming av idretten

Tidligere denne uken vedtok styret i NIF reviderte retningslinjer for strømming i norsk idrett. Disse innebærer at hvert enkelt særforbund må supplere med utfyllende retningslinjer for sine idretter. – NIFs styre har delegert en relativ omfattende definisjons- og vurderingsjobb til særforbundene, en jobb vi vil ta fatt på umiddelbart, sier Beate Heieren Hundhammer, generalsekretær i Norges Rytterforbund.

av
Rebecca Ballestad-Mender
kamera / video / film / filme / strømme
Foto: Pexels/ Erik Dávalos

Norges idrettsforbund vedtok juni 2022 retningslinjer for strømming i idretten for å bidra til å få strømming inn i kontrollerte former. Siden da har NIF fortsatt med å følge utviklingen og innhentet ytterligere kunnskap med tanke på en gjennomgang og evaluering. I sommer kom Datatilsynet med en veileder på området, og denne sammen med medvirkningsprosesser blant idrettsungdom, undersøkelser i egen organisasjon og strømmeutvalgets egne og innhentede vurderinger, har vært sentrale bidrag i kunnskapsgrunnlaget til idrettsstyrets behandling og evaluering av foreliggende retningslinjer.

-Idrettsstyret har lagt ut sine retningslinjer (se nedenfor), men disse krever at særforbundene utformer retningslinjer for sine idretter i tillegg, sier Beate. - Blant annet må de definere egen topp- og breddeidrett; NIF påpeker at hvert enkelt særforbund kjenner sin idrett best. Dette vil vi ta fatt på i nært samarbeid med NIF, samtidig som vi forventer at NIF utvikler gode digitale løsninger for samtykke. Dette arbeidet vil ta noe tid ettersom det er viktig at vi kommer frem til holdbare løsninger som ikke gir rom for tvil – vi må bruke nødvendig tid på å lage en god veiledning.

Hun fortsetter: - Vårt mål er at samtidig som vi forholder oss til lover og retningslinjer og gir nødvendig beskyttelse av barn og unge, klarer å møte ønsker om strømming. Vi vet det er mange som synes det er stas å bli filmet, og at strømming på mange måter er nyttig for sporten.

Inntil egne retningslinjer er på plass ber generalsekretæren stevnearrangører om å forholde seg til NIFs retningslinjer og norsk lov.

Idrettsstyrets vedtak av 13. november 2023 :

  1. Organisasjonsledd som ønsker å strømme, skal sikre at strømming av idrettsarrangementer skjer i samsvar med personvernregelverket. Idrettsstyret forventer at organisasjonsledd som ønsker å strømme avklarer hvem som blir behandlingsansvarlig, og implementerer tiltak som anbefalt i punkt 11.3.5 i strømmeutvalgets rapport.
  2. Idrettsstyret ser at det er åpning for å strømme idrettsarrangementer med utøvere på høyt nivå i aldersklassene 15-18 år.
  3. For idrettsarrangementer med breddeidrettsutøvere i aldersklassene 15-18 år vil det også være arrangementer som etter en konkret vurdering kan tilsi at de bør kunne strømmes.
  4. Særforbundene er etter NIFs lov høyeste faglige myndighet innenfor sine idretter, og er derfor ansvarlige for å definere egen topp- og breddeidrett, og vurdere hvilke av sine arrangementer det foreligger rettslig adgang til å strømme.
  5. Idrettsstyret vil følge utviklingen fremover og ber generalsekretæren, i samarbeid med særforbundene, om å gå i dialog med Datatilsynet for nærmere avklaringer av det juridiske handlingsrommet for strømming.
  6. Særforbundene har etter NIFs lov eiendomsretten til arrangementer innenfor sin jurisdiksjon og skal fastsette rammer for strømming av arrangementer. Idrettsstyret forutsetter at avtaler med medieaktører som omfatter rettigheter til strømming av arrangementer for mindreårige, hensyntar ovennevnte punkter.

Se også Norges idrettsforbund

Relaterte artikler