Idretten har behov for en forbedret strømstøtteordning

Norges idrettsforbund (NIF) sendte mandag 13. februar et brev til Kulturdepartementet der NIF ber om at idrettens strømstøtteordning forbedres.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Illustrasjonsfoto: Rodolfo Clix/Pexels.com

I brevet ber NIF om konkrete endringer til hvordan strømstøtten beregnes, og at den delen av merverdiavgiften som ikke kompenseres gjennom den ordinære merverdiavgiftskompensasjonsordningen for varer og tjenester, kompenseres gjennom strømstøtteordningen.

Kompensasjonen beregnes i dag ut fra spotprisen, mens idrettslagene betaler en vesentlig høyere strømpris enn dette. Norges idrettsforbund foreslår at kompensasjonen beregnes ut fra det idrettslagene faktisk har betalt.

Les hele brevet her.

Relaterte artikler