Nyheter

Idretten fremmer behovet for styrket strømstøtteordning overfor Stortinget

Norges idrettsforbund sendte onsdag 7. september et brev til Stortinget ved familie- og kulturkomiteen, finanskomiteen og til samtlige politiske partier om det presserende behovet for å styrke idrettens strømstøtteordning.

Foto: NRYF
av
Rebecca Ballestad-Mender

Norges idrettsforbund ber Stortinget fatte følgende vedtak:

1. Inkludere alle energiformer i støtteordningen for idretten, med samme relative terskelverdi.

2. Øke kompensasjonsgraden til minst 90 prosent, som for husholdningene, og primært sette en terskelverdi på 50 øre/kWt jfr. Sekundært ber vi om samme terskelverdi som tidligere og som er gjeldende for husholdningene (70 øre/kWt).

Begrunnelse for NIFs forventninger til en forbedret strømstøtteordning følger av vedlagte brev.

Relaterte artikler