Hest for folk flest 2021

Prosjektet «HEST – for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med Norges Rytterforbund og har til hensikt å utvikle et ukentlig aktivitetstilbud med hest for personer med nedsatt funksjonsevne. Nå er det klart hvem som har mottatt støtte i 2021.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk
Foto: Torill Eriksen

Tilbudet er ikke et ordinært ridetilbud, men bygger på metoden å bruke stallen og hestens behov, som basis for aktiviteten. Stell av hest, leiing av hest til og fra luftegård, fôring, møkking, ridning/kjøring, er eksempler på aktiviteter som inngår i aktivitetstilbudet.

Det er mye aktivitet og gode ideer der ute, og det kom inn flere søknader enn vi dessverre har midler til å innvilge. Imidlertid er det gode aktivitetstilbud vi har hatt gleden av å tildele midler til, og både NRYF og Hest og Helse er glade for å kunne støtte disse. I 2021 mottok vi 150.000 kroner som ble utlyst til medlemmene.

Se hvem som mottok midler på hest og helse sine nettsider.

Relaterte artikler