Her er det nye forbundsstyret

På gårsdagens rytterting la valgkomiteen frem sin innstilling til nytt forbundsstyre, hvor alle de fremlagte kandidatene ble valgt ved akklamasjon. Les mer om de nye styremedlemmene her.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Valgkomiteens kriterier

  • Kjønnsfordeling
  • Fordeling på grener
  • Geografi
  • Alder
  • Ulik faglig kompetanse
  • Kontinuitet og fornyelse

Forbundsstyrets nye sammensetting

Tore Sannum

President

Ingvild Østli

Visepresident

Terje Rogne

Medlem

Jan Fredrik Furøy

Medlem

Kari Heistad

Medlem

Ellen Dehn Arvesen

Medlem

Marianne Skille

Medlem

Signe-Christine Lillerud

Ungdomsrepresentant

Heidi Nässelqvist

Ansattesrepresentant

Emil Flam

Varamedlem

Siren Hinderaker

Varamedlem

Ingvild Østli (valgt for 4 år) fortsetter sitt verv som visepresident

Medlem i Hedemarken Rideklubb
Innstilt for ny periode etter 4 år som visepresident. Har gått gradene i forbundsstyret de siste 10 årene fra ungdomsrepresentant til visepresident
Arbeider som organisasjon- økonomisjef i Unge Funksjonshemmede.
Har i forrige periode arbeidet mye opp mot NIF, sitter i styre til SFF . (Særforbundenes styre).
Har god kjennskap og samarbeider godt med samarbeidspartnere innad i NIF Ønsker å arbeide for forenkling av aktiviteter i klubbene

Jan Fredrik Furøy (valgt for 4 år) fortsetter som styremedlem

Medlem av De Norske Officerers Rideklubb
Gjenvalgt
Leder teknisk avdeling i SAS. Har vært Leder for grenutvalget i distanse i 6 år, vært medlem av Etisk Råd, Hestevelferdsutvalget og er Internasjonal dommer i distanse.

Ellen Dehn Arvesen (valgt for 4 år) fortsetter også som styremedlem

Medlem av Tanum Rideklubb
Gjenvalgt
Lang erfaring fra forskjellige stillinger i Asker og Bærum Politidistrikt. Erfaring fra styrer i næringsliv og frivillige organisasjoner. Vært toppidrettsutøver i langrenn og har lang fartstid i ryttersporten - nå aktiv dressurrytter selv, og hun har også en datter som er aktiv dressurrytter

Marianne Skille (valgt for 4 år) går fra vararepresentant til styremedlem

Østmarka Rytterklubb
Har vært vararepresentant i forbundsstyret fra 2019-2021
Innstilt som styremedlem
Gift og bosatt i Oslo og har ett barn. Ansatt i NRK siden 1989 og jobber som seksjonsleder i Teknologiavdelingen. Har tre års høyskoleutdannelse fra Telemark, med historie og kulturstudier, og i tillegg prosjektleder- og regiutdannelse fra NRK.

Signe-Christine Lillerud ny leder i ungdomskomiteen (gjenvalg, ny som leder)

Tanum Rideklubb
Har hatt hest i 16 år og startet aktivt i dressur
Ønsker tettere samarbeid med ungdommene, videreutvikle ungdomskomiteen
Fokusere på ryttersport mot mobbing

Emil Flam og Siren Hinderaker nye varamedlemmer

1. Emil Flam (valgt for 2 år)

Arendal og Grimstad Rideklubb
Jobber som forretningsutvikler, og er utdannet inn økonomi og administrasjon fra NHH.
Oppvokst med hest hvor begge foreldrene er og har vært aktive i både klubb- og forbundsarbeid.
Var gjennom hele ungdomstiden aktiv konkurranserytter i sprang og var medlem av aldersbestemte landslag til og med UR.
Leder av Aust-Agder rytterkrets og aktiv som frivillig i egen klubb. Kjenner sporten veldig godt både som rytter, trener og som frivillig.

2. Siren Hinderaker (valgt for 2 år)

Stord Hestesportlag
Jobber som HR sjef, utdannet sosionom med tilleggsutdannelse innen ledelse, administrasjon og organisasjon
Drevet med hest hele livet, og var en pådriver i å få bygget Stord Hestesportsenter. Vært leder av klubben i mange år, og har hatt flere styreverv i Hordaland Rytterkrets og sitter nå der som leder.
Er aktiv i dugnadsgjengen ved stevner, har egen hest og starter litt sprang.
God kunnskap om anlegg og utbygging av ridesenter

Relaterte artikler