Nyheter

Har flere alternativer klare når regjeringen har sagt sitt

– Regjeringen har signalisert at de vil komme med informasjon som berører breddeidretten om ikke så lenge. Mens vi venter på det, jobber vi med flere ulike alternativer for stevneavvikling slik at vi kan ha flere løsninger klare når myndighetene har sagt sitt, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Nasjonalt er det kommet noen lettelser som har gitt mulighet til en viss stevneaktivitet, under strenge restriksjoner. Flere steder setter imidlertid strengere regionale eller lokale anbefalinger og regler en stopper for stevner.

Ønsket er aktivitet

Det er ventet at regjeringen relativt snarlig vil komme med informasjon om idretten, inkludert breddeidrett.

- Vi utarbeider nå flere ulike løsninger, slik at vi er så klare som mulig når regjeringen kommer med sine føringer. Vi ser på ulike mulige scenarioer og hvordan vi kan løse dem på vegne av vår sport. Det klare ønsket er aktivitet i sporten, og om utradisjonelle løsninger må til for å få til det, så skal vi ha de løsningene klare, sier generalsekretæren og legger til:

-Det vi ønsker mest er en løsning som i fjor, der ryttersporten kom godt ut som følge av å være såkalt ikke-kontaktidrett, og kun fikk restriksjoner på antall personer. Men vi skal være klar for andre situasjoner også!

En generell standard for ryttersporten hadde selvsagt vært det ideelle, men slik det er nå lar det seg ikke gjøre.

– Det skyldes at vi her i Norge må forholde oss både til nasjonale, regionale og lokale anbefalinger og regler, da blir det umulig å lage en generell standard for sporten. Forbundet sentralt må forholde seg til de nasjonale føringene, og så må de enkelte, både arrangører, klubber og utøvere, forholde seg til hva som gjelder regionalt eller lokalt i tillegg, sier Beate som også vil minne alle om at de koronavettregler NRYF har utarbeidet for sporten, gjelder fullt ut ennå for alle.

Denne uken måtte flere som stod på terskelen til å sette arrangement ut i livet, endre sine planer brått grunnet lokale endringer.

- Vi er fullt klar over den frustrasjonen flere har opplevd denne uken, der man har planlagt arrangement, men så har det kommet informasjon fra myndighetshold lokalt som innebærer at disse likevel ikke kan gjennomføres. – Utstrakt bruk av regionale og lokale restriksjoner, som ikke var tilfelle i fjor, er også en viktig grunn til at vi nå ser på mer utradisjonelle måter å avvikle stevner på, sier generalsekretæren.

Generalsekretæren fortsetter:

-Vi synes alle at situasjonen er både kjedelig og frustrerende, vi går alle og venter på hva som skal skje fremover. Det er vanskelig både for arrangører og utøvere å planlegge. Samtidig som vårt utgangspunkt hele tiden er at vi aldri kan gå på kompromiss med noe når det gjelder liv og helse, vil vi understreke at vi hele tiden jobber med løsninger som vil være mest mulig til gavn for sporten, selv om vi ikke presenterer de før de kan praktiseres. Vi kom relativt godt ute av det i 2020. Det skal vi klare i år også.

Relaterte artikler