Kjøring

Har du meldt inn stevneønsker for 2023?

Sportsutvalget kjøring (SU-K) inviterer til webmøte for arrangører som har meldt inn stevneønsker for 2023. SU-K minner om at webmøte er obligatorisk for arrangører som har meldt inn stevneønsker for 2023.

av
Rebekka Kaagaard

OBLIGATORISK webmøte for arrangører som har meldt inn stevneønsker for 2023, hver arrangør må sørge for at minst en person deltar på vegne av arrangør. Webmøte er også åpent for andre som vurderer å sette opp stevner i 2023.

Tirsdag 3. januar 2023 kl. 20:00–21:00
Link til videosamtalen i Google Meet: https://meet.google.com/gbi-wvre-voq

Agenda:

  • Oversikt over innkomne søknader
  • Informasjon om ny inndeling for UK/D/L/E stevner ifht tillatte nivå
  • Informasjon om L/E-stevner.

Relaterte artikler