Har du en trenerrolle innen ryttersporten?

Da håper vi at du kan svare på denne undersøkelsen – det vil være et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle de rette kompetansehevende tiltakene for å fremme en bærekraftig og ansvarlig utvikling av sporten basert på kunnskap og hestevelferd.

av
Rebecca Ballestad-Mender
Foto: NRYF

Treneren spiller en viktig rolle – både for rideskoleeleven, for hobbyrytteren og for idrettsutøveren. En god trener skaper god aktivitet, bygger gode relasjoner mellom seg og sine elever og veileder med mål om å utvikle ferdigheter og sportslige prestasjoner.

Trenere på alle nivåer skal få muligheten til å forbedre og videreutvikle egen kompetanse, slik at de bedre kan legge til rette for god aktivitet tilpasset eleven.

Ved at Norges Rytterforbund blant annet har innført trenerlisens bidrar dette til å synliggjøre trenerne og knytte de som har en trenerrolle nærmere den organiserte idretten. Målet er å øke den kompetansen trenerne har ytterligere.
Kompetansehevende tiltak er nødvendig for å sikre større trygghet, kompetanse og hestevelferd under trening og konkurranse. Kompetansehevende tiltak skal gi trenerne verktøy som kan brukes til å forbedre sine undervisnings- og kommunikasjonsevner, tekniske ferdigheter og holde seg oppdatert om de nyeste treningsprinsippene og vitenskapelige forskningsfunnene.

Hensikten med denne undersøkelsen er å få vurdert kompetansenivået til trenere, og vurdere hvordan deres erfaringer og meninger kan bidra til å forbedre kvaliteten på treningsmiljøet i hestesporten.

Målet er å gjøre tiltak som bidrar til å heve standarden på våre trenere, som fremmer en bærekraftig og ansvarlig utvikling av hestesporten og som sikrer at trenerne holdere seg relevante og effektive i en idrettsverden i stadig utvikling.

Klikk deg inn på via linken under:

Svarfrist 25. september

Relaterte artikler