Feltritt

Grenkonferanse feltritt 2024

Hold av datoen! Norges Rytterforbund v/sportsutvalg feltritt inviterer til konferanse.

Dato: 2-3 mars

Sted: Idrettens Hus, Ullevål, Oslo

Foto: NRYF
av
Ingvild Lillefjære

Lørdag 2 mars blir det grenkonferanse feltritt. Vi inviterer til en dag med spennende faglig innhold, engasjerende diskusjoner og hyggelige samtaler. Konferansen er for ryttere, trenere, foresatte, arrangører, teknisk personell og alle andre som er interesserte i feltrittsporten.

Søndag 3 mars er det konferanse for teknisk personell. I tillegg til faglig innhold for banebyggere og TD'er, blir det informasjon om reglementsendringer og gode diskusjoner rundt norsk feltritt.

Hold av datoen nå! Fullstendig program og påmelding kommer på nyåret.

Relaterte artikler