Grenen kjøring settes under administrasjon

Som følge av at flere av medlemmene i sportsutvalget kjøring og teknisk komité kjøring frasier seg sine verv, settes grenen kjøring under administrasjon ved generalsekretæren.

av
Rebecca Ballestad-Mender
hest / Norges Rytterforbund
Illustrasjonsfoto: NRYF

Både leder Elin Westrum Hilling og ansvarlig for reglement Joakim Lund Støen i Sportsutvalg kjøring samt Jeanette Lund Støen og Maria Henriksson i Teknisk komité kjøring har meddelt at de trekker seg fra sine verv med umiddelbar virkning.

Bakgrunnen for at disse trekker seg er at de føler det er så sterke motsetninger i sporten at det er en for tung belastning å stå i disse frivillige vervene. Med den store innsatsen som de legger ned i dette arbeidet, kan de ikke klare å fortsette slik de opplever kulturen i miljøet nå. Dette er ikke en situasjon som har oppstått brått, men noe de har kjent på over lengre tid.

Som følge av at en så stor og sentral andel av den frivillige administrative delen av grenen fratrer med umiddelbar virkning, anses det nødvendig å sette denne under administrasjon ved generalsekretær Beate Heieren Hundhammer inntil videre.

Relaterte artikler