Gjenåpning av ryttersporten – ikke fri fart, men mer i samlet skritt

Fra i dag 16. april gjelder trinn 1 i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan som vi informerte om på hestesport.no for en ukes tid siden.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Hva innebærer dette for NRYFs stevnevirksomhet?

Barn og unge under 20 år

Ridning er som kjent ikke en kontaktidrett, og i henhold til nasjonale retningslinjer vil det nå være mulig å arrangere klubb-, utvidet klubb- og distriktsstevner for barn og unge under 20 år innenfor samme rytterkrets/-region.

Ved innendørs arrangement er det satt en grense på maks 50 personer, mens det for utendørsarrangement kan være inntil 200 personer.

Voksne over 20 år

Når det gjelder voksne over 20 år, forholder vi oss til anbefalingen fra regjeringen som innebærer at det frem til neste trinn i gjenåpningsplanen ikke vil være aktuelt å arrangere stevner for dem.

Sjekk ut lokale og kommunale retningslinjer

Selv om det nå foreligger en nasjonal plan for gjenåpningen, er det viktig å presisere at mange fortsatt må forholde seg til strengere retningslinjer i sin kommune og/eller region. For eksempel gjelder dette Oslo kommune og flere kommuner i Viken.

Alle arrangører, utøvere, trenere, og teknisk personell må sjekke ut hvilke regler som gjelder der arrangementet skal gjennomføres, men også hva som gjelder der man bor. Spesielt viktig er det å unngå reiser fra områder med høy smitte.

Det vil alltid være den enkelte arrangørs ansvar å påse at arrangementet kan gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernsregler, uavhengig om stevneinvitasjonen er godkjent. Godkjenning av stevneinvitasjon gjelder kun det sportsfaglige og reglementsmessige, og ikke hvorvidt arrangementet kan gjennomføres eller ikke, utfra nasjonale, og/eller lokale retningslinjer for koronapandemien.

Ved avholdelse av stevner må alle arrangører forholde seg til NRYFs koronavettregler for gjennomføring.

Gjenåpningen av ryttersporten sammen med resten av idretten skal være en del av løsningen og ikke et problem. Vi skal spille på lag med myndighetene og smittevernreglene under vår gjenåpning.

Relaterte artikler