Feltritt

Feltrittkonferansen 2021

Norges Rytterforbund v/ Sportsutvalg feltritt (SU-F) og Teknisk komite feltritt (TKF) inviterer til feltrittkonferanse – *del 1

Dato: lørdag 20. mars
Tid: kl 1300 – 1500
Sted: Digital konferanse (TEAMS)

av
Turid Løken

Feltrittkonferansen er for ryttere, trenere, foreldre/foresatte, teknisk personell, arrangører og alle andre som er interesserte i feltrittsporten.

Program:

  • Årsrapport SU-F
  • Aktivitetsplan 2021
  • Knøttecup og BEST Cup
  • BALANSE (hest/rytter/ekvipasje) v/ Lillian Grepne
  • Terminliste 2021
  • Reglementsendringer 2021
  • Teknisk komite feltritt
  • Åpen post

Påmelding påkrevet! Link til påmelding HER

Frist: 17. mars

*Årets konferanse blir delt opp i to deler (vår/høst) grunnet pågående pandemi.

Relaterte artikler