Endring i premieutbetaling i Knøttecup og BEST Cup

I 2023 vil det på bakgrunn av behovet for å prioritere andre rekrutteringstiltak skje en endring av tildeling av midler til knøttecupen, hvilket får følger for premieutbetalingen. For BEST Cup pågår det en søken etter ny sponsor for å kunne opprettholde dagens premieordning.

av
Ingvild Lillefjære
Foto: NRYF

Gjennom mange års god drift har knøttecup blitt et vellykket rekrutteringstilbud. Den har ført til nye baner, økt rekruttering til sporten og introdusert feltritt til nye distrikter. Med opp mot 500 ryttere til start hvert år, er det mange av dagens etablerte feltrittsryttere som har startet sin karriere i knøttecup. Knøttecup har hatt sin tilsiktede effekt og står nå stødig som en naturlig del av stevnetilbudet. Premieutbetalingen har vært et viktig tiltak for å øke antall og heve kvaliteten på knøttecupbaner landet rundt, og det har totalt blitt utbetalt betydelig summer via denne ordningen gjennom årenes løp.

For at det skal prioriteres andre rekrutteringstiltak i feltritt, har utviklingsavdelingen i NRYF lagt nye føringer på hva tilgjengelige midler kan brukes til. De nye føringene innebærer at det ikke lenger kan brukes tildelte midler til premiepenger til de klubber som samler flest knøttecupsløyfer i løpet av året, slik praksis har vært. Knøttecupsløyfene vil fortsatt subsidieres av sportsutvalg i feltritt (SU-F). Sportsutvalget mener at knøttecup er et viktig satsningsområde og påpeker behovet for midler til å utvikle nye knøttecup-arenaer, fortrinnsvis i distrikter som ikke allerede har terrengbane slik at flere utøvere får mulighet til å benytte seg av dette rekrutteringstiltaket. SU-F ønsker derfor å disponere noe midler til aktuelle klubber i form av bistand til å utvikle hinder og trasé, samt utdanning av teknisk personell slik at terskelen for å arrangere stevner blir lav. Målsetningen er å lage 1-2 nye arenaer per år, med oppstart av én allerede i år, dersom det lar seg gjøre praktisk og økonomisk.

BEST Cup

BEST Cup er et viktig tiltak som sikrer fokus på balansert, effektiv og sikker ridning i terrenget allerede fra lave klasser. I BEST Cup har det hvert år blitt utbetalt pengepremie til de tre beste sammenlagt for ponni og hest. Her jobbes det nå med å skaffe sponsor, og sportsutvalget håper at cupen fortsatt kan belønnes med fine premier. Dommerhonorarer vil fortsatt dekkes av sportsutvalget.

Relaterte artikler