Endring i KR V Feltritt

Det er gjort endring en nødvendig i KR V Feltritt § 581.1 med virkning fra og med 24. september. Endringen gjelder straffepoeng for underskredet optimaltid med mer enn 15 sek.

av
Turid Løken

Det viser seg at det ikke har vært samsvar mellom §§ 572.1 og 581.1 og ordlyden i § 581.1 er derfor blitt endret til:

"..........Straffepoeng for underskredet optimaltid med mer enn 15 sek t.o.m. klasse H100/P90............."

Se oppdatert KR V 2022 her

Relaterte artikler