Endring av struktur på sportsutvalg feltritt (SU-F) og teknisk komité feltritt (TK-F)

TK-F og SU-F blir fra 2023 et samlet utvalg.

av
Ingvild Lillefjære

For å sikre et tettere samarbeid mellom SU-F og teknisk personell har partene i samarbeid med NRYF besluttet å oppløse TK-F som selvstendig komité. I stedet vil to av medlemmene i TK-F bli tatt opp som medlemmer av SU-F. Det medfører at Lene Enger Juliussen og Anne Cathrine Sellæg går inn i SU-F som ordinære medlemmer, men med et særskilt ansvar for teknisk personell, herunder utdanning og oppfølging av disse. Dette vil føre til enklere kommunikasjonslinjer og større handlingsrom for utvalget, og både NRYF, SU-F og TK-F er trygge på at dette er en god løsning for alle parter

Relaterte artikler