Disse fikk Norges Rytterforbunds fortjenestenål

De har alle gjennom mange år utmerket seg innen ryttersporten, med sterkt engasjement, drivkraft og smittende entusiasme, til glede og nytte for veldig mange.

av
Øyvind Larsen Tolgensbakk

Ved Ryttertinget 2021 fikk Harald Farbrot, Unni Henriksbø, Aud Røhne, Marit Walløe og Tore Skedsmo tildelt Norges Rytterforbunds fortjenestenål. Det var president i NRYF Tore Sannum som stod for utdelingen av utmerkelsen under dagens Rytterting, som foregikk digitalt. – Det er en ære å få dele ut fortjenestenålen til disse fem, slo presidenten fast.

Harald Farbrot

har lang og variert fartstid i ryttersporten. Først som kusk, deretter som kjørebanebygger, kjøredressurdommer, medlem og leder av sportsutvalget i kjøring. Etter som årene gikk var vedkommende også medlem av Teknisk komité reglement (TKR). For dagens utøvere og stevnearrangører er Harald Farbrot muligens mest kjent som FEI Steward i para og dressur.

Unni Henriksbø

startet som mamma for to hesteinteresserte døtre som ble ihuga dressurryttere. Hun har vært aktiv i rideklubben, først mange år i Tanum rideklubb, og i senere tid medlem av Vestre Bærum rideklubb. Hun har vært medlem av sportsutvalget i dressur fra 2007-2012 og fra 2015-2017, og har siden 2018 innehatt ledervervet i sportsutvalget i dressur. Unni Henriksbø har vært en pådriver for etablering av regionale rekrutteringssamlinger med oppnevnte trenere.

Aud Røhne

har sitt engasjement i kjøresporten og sin klubbtilhørighet i Vestby Hesteklubb. Hun har vært medlem av sportsutvalget i kjøring i en årrekke og er, og har vært, en svært viktig ressurs for gjennomføring av kjørestevner, -treninger og -samlinger. Hun er alltid i kulissene, og har en sentral rolle for alt som skjer i kjøresporten.

Marit Walløe

er medlem av Søndre-Nordstrand Rideklubb, og hennes engasjement for ryttersporten har gjort seg svært gjeldende i voltige. Hun er utdannet voltigedommer, var medlem av sportsutvalget i voltige fra 2008-2009, og leder fra 2010 – 2019. Hun har bidratt med stor kontinuitet og gjennom å låne ut egen hest vært med å løfte voltigesporten. Gjennom sitt engasjement har Marit Walløe lagt et godt fundament for at voltigesporten kan utvikle seg videre både nasjonalt og for utøvere som ønsker å satse utover Norges grenser.

Tore Skedsmo

brenner for feltrittsporten og har sin lokale tilhørighet i Øvre- Romerike Rideklubb. Han har vært medlem av sportsutvalget i feltritt i flere år, vært en meget aktiv feltbanebygger, tidligere TD, tidligere medlem og leder av feltbanebyggerkomiteen og nåværende medlem av feltrittkomiteen for teknisk personell. Tore Skedsmos innsats som feltbanebygger har kommet mange klubber, arrangører og ikke minst ryttere til gode.

Relaterte artikler