Det går mot sammenslåing!

av
Agder Rytterkrets

Årsmøtet i Aust-Agder Rytterkrets, 24. April 2021.

Endelig fikk vi i AARK gjennomført årets årsmøte - og det på TEAMS med god representasjon fra klubbene i kretsen ? ?

Utover å vedta budsjett, godkjenne regnskap og tilsette nye styremedlemmer så vedtok årsmøtet å gi det nye styret i AARK mandat for å slå sammen Aust-Agder Rytterkrets med Vest-Agder Rytterkrets. Dette vil være en etterlengtet sammenslåing av de to kretsene i Agder fylke. Sammenslåingen vil legge til rette for et mer robust kretsledd på Sørlandet med bedre økonomiske forhold for videre drift.

Vi takker for innsatsen fra de som går ut av styret og møter de nye varmt velkommen!

Se lenke under for å komme til protokollen fra møtet.

Relaterte artikler