Back on Track-produkter rammes ikke av dopingreglementet

Det er nå avklart at Back on Track-produkter ikke rammes av dopingreglementet og derfor kan brukes under stevner og andre arrangement.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Det har versert en del usikkerhet rundt såkalte Back on Track-produkter og om bruk av disse kan innebære brudd på dopingreglementet. Teknisk Komite Reglement (Tkr) har nå avklart dette sammen med Det norske Travselskap.

Det er stewardkomiteen som har brakt spørsmålet til Tkr, sammen med NRYFs kontaktveterinær Guri Haarr. I dialog med Anne Wangen i Det Norske Travselskap er konklusjonen at dersom et produkt eller produkttype ikke er angitt med forbud eller karenstider i NRYFs dopingreglement, så er det tillatt. De har da vurdert Back on Track-produkter dithen at dette ikke kommer inn under noen av de punktene som er nevnt under karenstider for substanser eller behandlingsmetoder. Dette produktet ikke rammes således ikke av dopingreglementet, og tillates dermed brukt under NRYFs stevner og offisielle treninger, kurs og samlinger.

NRYFs Dopingbestemmelser for hest bygger på nasjonale regelverk og idrettens bestemmelser. I bunnen ligger Lov om dyrevelferd og Forskrift om forbud mot doping av hest.

NRYF har fastsatt at det er Det Norske Travselskaps forbuds- og karenstidsliste som skal brukes ned nasjonale stevner, treninger og samlinger. Den angir substanser, metoder og karenstider.

Relaterte artikler