NRYF

Åpner opp for stevner

Norges Rytterforbund åpner for stevner utendørs igjen. – Vi er i en situasjon svært lik den vi var i fjor på denne tiden, men i tillegg må vi nå også forholde oss til regionale og lokale regler og retningslinjer. Dette kan innebære store lokale forskjeller for stevnearrangører og deltakere, sier generalsekretær Beate Heieren Hundhammer.

av
Rebecca Ballestad-Mender

Regjeringen åpnet i dag for toppidretten, med muligheter for seriespill i kontaktidretter som fotball og håndball. – Dette sammen med de vurderinger og avklaringer som vi nå har fått internt innen idretten, gjør at vi gir grønt lys for utendørsstevner – ryttersporten er en idrett som ut fra sin egenart ikke innebærer noen kontakt og som med dagens regler er mulig å tilrettelegge i forhold til smittevernsprotokoller. Det gjelder da heller ingen aldersbegrensninger for deltagerne, men samtlige må forholde seg til nasjonale regler for arrangement samt smittevernsreglene i tillegg til NRYFs koronavettregler for stevner. Det å være påpasselig med dette er en del av dugnaden ennå, her må alle slutte godt og lojalt opp om tiltakene, sier Beate.

-Selv om vi åpner for stevneavvikling fra og med i dag, vil det i praksis innebære at det først fra slutten av mai vil kunne ta seg opp med stevner på grunn av nødvendig planleggingstid. Ting kan også endre seg underveis. Som i fjor vil det være krevende å arrangere stevner i forhold til hensynet til smittevernet, og det påligger enhver arrangør et stort ansvar.

Generalsekretæren fortsetter. - Vi er utrolig glade for å endelig kunne komme med denne gode nyheten til alle våre tålmodige utøvere, og vi vil takke alle for den kollektive, positive dugnadsånden som har vært utvist. Men, vi må samtidig understreke at denne muligheten vi nå har fått i praksis kan innskrenkes kraftig lokalt. Det kan være regionale og lokale regler og retningslinjer som enten setter sterke begrensninger på et stevne eller helt umuliggjør avvikling for arrangørens del. Derfor er det også viktig at stevnearrangørene har en god dialog med kommunelegen. Også utøvere må vurdere sin deltagelse ut fra de regler og retningslinjer som gjelder regionalt/lokalt der de kommer fra. Alle må derfor sette seg grundig inn i hva som gjelder lokalt og agere ut fra det.

Relaterte artikler