Møtereferat 2023

Møtereferat 01/2023- SU-D, Samlinger, Terminlisten
Møtereferat 03/2023- Aktiviteter vår 2023, Økonomi, Reglement, Dressurprogrammer, Terminslisten
Møtereferat 02/2023- SU-D, Handlingsplan/Samlinger 2023, Reglement, Dressurprogrammer, Terminlisten
Møtereferat 06/2023- Status, Toppidrett
Møtereferat 04/2023- Children, Samlinger/Regionale breddesamlinger, Toppidrett, Dressurprogram
Møtereferat 05/2023- Fellesmøte, Unghest, Økonomi
Møtereferat 07/2023- Fellesmøte, AOHS/NHF, toppidrett, økonomi, kurs/konferanser DDK