Sponsortips

Nyttige tips og gode råd fra Heidi Skar:
Resultater = Mediedekning = Rekruttering = Satsing = Sponsorer

T ogether
E veryone
A chieves
M ore


  1. Langsiktig tankegang og god planlegging
  2. God og profesjonell arrangementskomité
  3. Et styremedlem med i komitéen
  4. Rett ressursperson på rett plass
  5. Lær av tidligere erfaringer, gode som dårlige
  6. Tenk positivt
  7. Tenk nytt
  8. Se til de større arrangementene
  9. Søk ekstern hjelp om nødvendig
  10. Det må satses for å vinnes, også på arrangementsfronten

All sponsing er avhengig av gode resultater og god profilering. De gangene norsk ryttersport får sendetid på riksdekkende tv, må arrangørene selv bekoste produksjon og gjøre avtale om sendetid. Dette gjelder for de største internasjonale arrangementene. (Unntaket er selvfølgelig resultater av nyhetsverdi.)

Nasjonale stevner/arrangementer

Gjør fremstøt mot lokale medier, inklusive lokal-tv.
Vinkling: Legg frem en case, en story i tillegg til det sportslige.
Troverdighet, kunnskap og saklighet viktig.

Ingen blir gode alene, teamwork gjelder. Jobb mot de samme målene og i samme retning. Det er viktig med realistiske delmål, veien til suksess er alltid under bygging!

Les mer i dokumentet Sponsorarbeid i teori og praksis