Egenerklæringsskjema for hest

Noen ganger kan arrangøren etter egen vurdering kreve egenerklæring for hester som skal delta på stevne. I den forbindelse er det blitt laget et egenerklæringsskjema som skal benyttes

I KR I Generelt konkurransereglement § 123.3 står følgende:

3. Hestens helse og konkurransemessig stand

a) Egenerklæring og helseattest

Arrangøren kan etter egen vurdering kreve egenerklæring for hester som skal delta i stevne. I situasjoner med spesiell smittefare kan arrangøren kreve helseattest av hestene dersom myndighetene eller NRYF krever eller anbefaler det. Krav om egenerklæring og helseattest gjelder i slike tilfeller også deltakende hester som normalt står oppstallet på stevneområdet. Ingen andre enn arrangøren kan kreve egenerklæring eller helseattest for å komme inn på eller bruke noen del av stevneområdet – jf § 121.2. Dette gjelder ikke for privat oppstalling eller annen bruk av fasiliteter som ikke inngår i stevneområdet.

b) Smittsom sykdom

Hester fra staller der det er påvist eller er mistanke om smittsom sykdom, og hester som har eller mistenkes å være smittet av smittsom sykdom, har ikke adgang til stevneområdet. Dersom en hest viser symptomer på slik sykdom under stevnet, skal OD underrettes. OD kan om nødvendig pålegge arrangøren og ansvarlig person at hesten isoleres fra de andre hestene eller fjernes fra stevneområdet.