Dopingkontrollstasjon for hest

I avtalen mellom Stiftelsen Antidoping Norge og Norges Rytterforbund er følgende krav til dopingkontrollstasjon satt:

  • Arrangør skal stille til disposisjon to oppstallingsbokser.
  • Boksene skal være sikre, godt ventilerte og i en rolig del av stallen/oppstallingsområdet, være i nærheten av konkurransearenaen, og slik at publikum/uvedkommende kan holdes borte.
  • Brukes det løse bokser, bør disse være minst 3,5 x 3,5 m.
  • Boksen skal være forsynt med rent strø.
  • Det skal være muligheter for oppbinding med ring, ikke lavere enn 150 cm fra underlaget.
  • Hesten må kunne observeres fra utsiden, uten å bli forstyrret.
  • Andre hester kan imidlertid være oppstallet i disse boksene, under forutsetning at boksene kan frigjøres på meget kort varsel.
  • Det skal være et bord og tre stoler på stedet