Stevner og statutter TRYK

Vi har utviklet stevnekonseptet «TRØNDERSK». Det erstatter det ordinære kretsmesterskapet.

Stevnekonseptet er mer fleksibelt enn KM både med tanke på organisering og nivå. Det vil favne flere deltakere, samt at det er enklere å tilpasse nivå og gjennomføring til forholdene i Trøndelag.

Det skal arrangeres «TRØNDERSK» i dressur, feltritt, kjøring og sprang - både for individuelle ekvipasjer og team.